Nowe prawo wodne. Szkolenia

Prawo wodne jest działem prawa administracyjnego, które reguluje gospodarowanie wodą. W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym dotyczącym prawa wodnego jest ramowa dyrektywa wodna, natomiast w prawie międzynarodowym przepisy reguluje rezolucja (zbiorowa uchwała) ONZ o tytule „Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych”.

W związku z tym, iż przepisy oraz uchwały co jakiś czas podlegają zmianą, warto szkolić się na bieżąco, tak aby nowe prawo wodne nie zaskoczyło nas z nas na dzień nowymi informacjami.

Jakie tematy w związku z zasadami gospodarowania zasobami wodnymi są podejmowane na tego typu szkoleniach?


Interesuje Cię ten temat? Zobacz: szkolenie prawo wodne


1. W pierwszej kolejności uporządkowanie wiedzy jaką posiadamy w temacie Prawa wodnego (istotne dla dalszego prowadzenia szkolenia)

2. Zmiany jakie zostały wprowadzone przez kolejne ustawy w Prawie wodnym (omówienie różnic i jak je rozumieć)

 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami
 • podział wód
 • jak rozumieć wyrażenia ustawowe?
 • podział na dorzecza oraz regiony wodne

3. Rodzaje korzystania z wód ( np. odwadnianie gruntów czy obiektów)

 • obowiązki nakładane na przedsiębiorstwa które wykonują usługi wodne
 • usługi wodne (podziały)
 • kąpieliska (wody wykorzystywane w takich miejscach)

4. Jakie roboty lub budowle są zaliczane do urządzeń wodnych i jakie przepisy stosujemy?

 • rozgraniczenie i podział

5. Jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

 • rodzaje zgód wodnoprawnych
 • niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia
 • jakie obowiązki będą nałożone przy wydaniu pozwolenia?
 • w jakiej sytuacji pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte

6. Jakie przepisy w przypadku ochrony wód?

 • zasady obowiązujące przy ochronie wód
 • cele ochrony wód oraz środowiskowe w ogóle
 • ochrona zbiorników oraz ujęć wodnych
 • kiedy i w jakiej sytuacji należy sporządzić ocenę ryzyka zanieczyszczenia

7. Co kryje się pod pojęciem linia brzegu i kiedy należy wystąpić o jej wyznaczenie?

 • kiedy i jak złożyć odpowiedni wniosek
 • odwołania

8. Ryzyko powodziowe

 • planowanie przestrzenne na terenach zagrożonych powodzią
 • pozwolenia wodnoprawne na terenach zagrożonych powodziami
 • objaśnienie zakazów prac na wałach przeciwpowodziowych

Temat gospodarowania zasobami wodnymi jest bardzo szeroki. Nie tylko aspekty prawne, ale również wiele dodatkowych punktów w ustawach mogą przyprawić o zawrót głowy. Dlatego tak istotne jest, aby być cały czas na bieżąco z wszelkimi zmianami i korzystać ze szkoleń na których wykwalifikowani i profesjonalni szkoleniowcy dostarczą nam odpowiednią wiedzę, oraz rozwieją wszystkie wątpliwości.